Rapport

Vrijdag 30 November 2012
Vandaag heeft Peter zijn rapport gekregen. Hij heeft weer een heel mooi rapport met allemaal 4-en en 5-en (oftewel 8-en en 9s). De commentaren van zijn juf zijn ook heel positief, zie hieronder.

Citizenship in learning
Peter werkt aan het uitoefenen van zijn democratische rechten en plichten in de scholengemeenschap door op te komen voor zichzelf, anderen en het algemeen belang in de klas. Peter neemt vaak zijn verantwoordelijkheden en leiderschap tijdens groepsopdrachten. Hij is erg hulp willig bij het gebruik van technologie en helpt klasgenoten met het printen of veranderen van een font in een word-document op de computer. Hij houdt zich vaak aan de regels van de klas tijdens werktijd en maakt zijn werk af. Peter weet wanneer hij zich niet goed gedraagt en doet er dan ook wat aan. Dit komt vooral voor tijdens overgangsmomenten ( wanneer we in de gang lopen of tussen opdrachten in). Hij slooft zich dan af en toe uit (rare dingen doen) voor andere leerlingen. Na een preek weet hij zich weer te gedragen.

Personal development through learning
Peter benadert zijn leren met een gevoel van eigen waarde, kennis van de onderwerpen en de wens om zijn werk af te maken. Hij zet zijn eigen doelen, gebaseerd op zijn eigen werk, de opdracht en zijn persoonlijke interesse. Hij liet zit zien in zijn schrift. Hij koos zowel een stuk dat hij goed had gedaan als een voorbeeld van een stuk werk dat verbetering behoefde. Het goede werk was ” mooi gekleurd en netjes gedaan”. Het andere werk was volgens hem “maar half af en ik kon wat meer beschrijving bijvoegen” Tijdens het leren oven planten en dieren was Peter erg nieuwsgierig naar de 6 diergroepen. Hij leerde meer over de groepen door zorgvuldig de informatie uit verschillende bronnen te bestuderen. Peter doet goed mee of neemt zelfs de leiderschapsrol op zich bij het werken in groepen. Bij wiskunde wil Peter graag nieuwe manieren proberen om een som op te lossen. Hij daagt zichzelf uit. Wanneer hij een makkelijke of een moeilijke opgave kan kiezen, doet hij ze allebei.

Character in learning
Peter is een vriendelijk en samenwerkende leerling in de klas. Hij doet mee met klasse gesprekken en in kleinere groepen. Hij begint en voltooit zijn werk vlot, efficient en zelfstandig. Peter doet zelf verder onderzoek, vooral als het onderwerp hem interesseert. Tijdens het lezen van ‘Charlottes web’ heeft Peter extra onderzoek gedaan naar spinnen. Peter behandelt iedereen maar ook zichzelf, zijn spullen en de school eigendommen met respect.


Het enige waar Peter geen goed cijfer voor heeft is muziek (een 2 en een 3), wat mij verbaast. Peter kan toon houden en heeft gevoel voor ritme, dus hoe kun je een onvoldoende halen voor muziek? Het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het een jonge lerares is, die moeite heeft de orde te bewaren in de klas. Peter zal niet degene zijn die daar geen gebruik van maakt….

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.