Rapporten

Vrijdag 11 Maart 2011

Huiswerk?


Vandaag hebben de kinderen ook weer hun rapporten mee naar huis gekregen. Als gewoonlijk hebben ze weer mooie rapporten.

Eline heeft voornamelijk 4-en en 5-en op haar rapport en Peter 3-en, 4-en en 5-en.
Hun Engelse taal is ook heel goed. Dus daar hebben we ook geen klagen over (Ze krijgen nog steeds een apart rapportje over hun Engels omdat ze ESL-studenten zijn – English as a Second Language)Het commentaar van de juf voor Eline is als volgt:

Sterke punten:

 • Eline leest graag zowel fictie als non-fictie verhalen. Ze zoekt graag naar informatie op de computer tijdens natuurkunde en sociale studies.
 • Eline begrijpt hoe ze moet vermenigvuldigen door rijen en kolommen te maken. Ze begint delingen te begrijpen door groepen op te breken in twee of meer even grote groepen. Ze doet actief mee met ‘hands on’ reken activiteiten. Ze weet dat je bij het vermenigvuldigen van grotere getallen het grootste getal kunt opdelen en beide apart kunt vermenigvuldigen en daarna optellen.
 • Eline was erg gegrepen door het lezen van het boek van Hugo Cabret, Ze vond het leuk om tekeningen te maken van wat er gebeurt in het boek, tijdens het voorlezen ervan.
 • Uit haar antwoorden blijkt dat ze dat wat voorgelezen wordt prima begrijpt.


Punten voor verbetering:

 • Eline levert goed werk, maar is soms te traag om het op tijd af te krijgen.
 • Oefenen met de tafels gedurende twee minuten elke avond.
 • Eline heeft wat moeite met het schrijven van sommige letters in cursief schrift. Ze moet oefenen met het maken, de grootte van de letters en het schrijven op de lijntjes.


Ook Peter heeft een goed rapport, 3-en 4-en en 5-en.
Het commentaar van zijn juf:

Sterke punten:

 • Peter is onze vraagbaak wanneer we problemen hebben met technologie in de klas. Als het smartboard niet werkt geeft Peter suggesties over wat er mis kan zijn en wat kan helpen. hij helpt vaak medeleerlingen met de computer, bijvoorbeeld hoe je een programma opstart of hoe correct uit te loggen en de computer uit te zetten. Peter doet dit graag en is erg trots op deze taak. Tijdens deze periode hebben we gewerkt met het programma ‘Comic Life’. Er waren vele stappen te volgen en er werd veel om hulp gevraagd door verschillende leerlingen in de klas. Peter heeft met veel geduld zijn medeleerlingen geholpen met het downloaden van fotos van de digitale cameras en ze op te slaan en op te halen van de computer.
 • Peter doet graag mee met de meeste activiteiten in de klas. Hij laat zien dat hij weet hoe hij iets moet leren door te kijken naar zijn eigen vooruitgang en waar nodig verbeteringen aan te brengen, gebaseerd op gegeven commentaar.
 • Peter is een zelfverzekerde en goed lezer. Hij kent vele sight-words en een goed begrip van een grote verscheidenheid aan woorden en onderwerpen. Hij geeft commentaar waaruit blijkt dat hij een voorgelezen verhaal begrijpt, maakt voorspellingen an geeft antwoord op diepere vragen door conclusies te trekken en uit zijn eigen ervaringen te putten. Peter las kort geleden een non-fictie boek over giraffen. Hij leest makkelijk en vloeiend. Hij gebruikte intonatie en las met betekenis. Toen hem specifieke details gevraagd werde, kon Peter de juiste antwoorden geven. Hij kan goed tussen de regels doorlezen en antwoord geven op vragen die niet letterlijk in de tekst staan. Toen hem gevraagd werd waarom dieren voorzichtig moeten zijn bij de drinkplaats antwoordde Peter dat een leeuw hen kan besluipen en pakken.


Punten voor verbetering:

 • Peter moet beter op zijn punctuatie letten wanneer hij voorleest. Hij pauzeert niet altijd aan het einde van de zin, waardoor de betekenis soms verloren gaat.
 • Peter is een vriendelijke en open klasgenoot. Hij is populair bij zijn medeleerlingen. Soms verliest hij zijn concentratie tijdens het werken in groepen, omdat hij dan liever kletst met zijn vrienden. Soms doet hij erg gek en moet herinnerd worden aan de manier waarop hij zich dient te gedragen in de klas.


Kortom weer twee hele mooie rapporten.

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.