Rapporten

Vrijdag 26 November 2010
Vandaag kregen de kinderen weer hun rapporten. Peter vond het dit jaar wel heel spannend, maar we wisten natuurlijk al dat hij het vast heel goed doet op school. Maar het is natuurlijk spannend met zo’n nieuwe juf.
Peter heeft dezelfde juf die Eline in de eerste klas had. Ik vind haar een goede juf, maar Peter vindt haar erg streng. Dat is ze ook wel een beetje, maar ze is op zijn minst eerlijk en consequent. Inmiddels is Peter wel aan haar gewend geraakt en gaat met meer plezier naar school.

Schoolfoto

Nieuw op het rapport van dit jaar is een beschrijving van de kinderen hun “Character in Learning”. Dat ziet er voor Peter al heel goed uit:
Peter is een onderzoekend en creatief kind. Hij heeft een grote natuurlijke nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen. Dit is heel duidelijk gewoden tijdens de lessen over patronen deze periode. Toen hij de uitdaging kreeg om naar buiten de gaan en foto’s te nemen van herhalende en groeiende patronen op het schoolplein, ging Peter enthousiast op zoek en bleef volharden. Buiten vond hij unieke patronen en kon uitleggen wat voor soort patronen het waren. Hij vond een herhalend patroon op de autoband die als schommel wordt geruikt en een groeiend patroon op het dak van de klimtoestellen. Hij blijft zijn kennis uitbreiden door uitgebreide groei patronen in de klas te maken met blokken, wanneer daar tijd voor is.
Tijdens klassikale gesprekken over conflict oplossen, draagt Peter mogelijkheden aan om tot een vredelievende oplossing te komen. Hij gaf aan dat je ‘de ander kunt vertellen hoe je je voelt, of een onderwijzer om hulp kunt vragen’. Peter gebruikte beleefde en vriendelijke taal, door gebruik te maken van woorden als ‘please’ and ‘thank you’ naar zowel onderwijzers als klasgenoten.

De cijfers voor taal, rekenen, muziek, wetenschap, kunst en gym zijn gemiddeld op een 4 (zeer goed).


Als laatste nog het commentaar van de juf:
Peter komt graag naar school om te leren. Hij is een onafhankelijke student en vol zelfvertrouwen, die graag leert over wetenschap en wiskunde. Peter gebruikt zijn goede begrip van getallen en patronen om dagelijkse problemen op te lossen. Bijvoorbeeld wanneer we onze dagelijkse agenda voor de dag doornemen, kan Peter zien hoe lang een activiteit duurt, of hoe lang nog tot het pauze is.
Peter was zeer betrokken bij het hands-on leren over vloeistoffen. Peter maakte interessante opmerkingen over hoe water in ijs veranderde toen we een slurpie maakten. Hij vroeg ook om het recept, zodat hij het thuis kon herhalen.
Peter kent de getallen tot 100. Hij kan verschillende patronen herkennen op de 100 kaart en doet graag mee met alle spelletjes die nummers bevatten. Peter vraagt vaak of we ‘Contig’ kunnen spelen, een speel dat zich concentreert op het manipuleren van drie nummers door gebruik te maken van een variatie aan wiskundige operatoren.
Een blijvende opdracht voor Peter is om zich beter te gedragen wanneer hij even niet aan het werk is, op zijn stoel zit en tijdens het zelfstandig lezen.


Schoolfoto

Natuurlijk heeft ook Eline haar rapport weer gekregen. Zij heeft, opvallend genoeg, voor alle vakken een 4 gekregen. Niet bepaald geruststellend voor een ouder die al niet zo’n hoge pet op heeft van de lerares in kwestie.
Ook Eline heeft een beschrijving van ‘Character in Learning’:
Eline is een gemotiveerde studente die haar tijd in de klas effectief gebruikt. Ze heeft een positive houding ten aanzien van leren in alle onderwerpen. Ze laat vaak blijken dat ze graag wiskunde doet. Ze kan zelfstandig werken en is gewetensvol. Ze heeft wat bevestiging nodig wanneer de opdracht onduidelijk is, en stelt vragen.
Eline is altijd hulpvaardig, respectvol en samenwerkend. Eline’s bedachtzaamheid en vriendelijkheid naar anderen zijn een aanwinst voor de klas. Eline troostte een vriendin die overstuur was, door over haar rug te wrijven en zacht tegen haar te praten. Ze volgt de regels van de klas en is zachtaardig, medelevend en aardig.
Eline heeft een goede basiskennis. Ze wordt aangemoedigd om een meer actieve deelnemer te worden in de klas en haar gedachten en ideeen te delen met haar klas. Eline luistert aandachtig en kan een gegeven taak volledig uitvoeren.


Het commentaar van de juf is daarnaast:
Sterke punten:
- Is geinteresseerd in wetenschap en kan daar goed mee uit de voeten. Eline vond het leuk om de tuin te schoffelen, de bollen te planten en compost te verspreiden. Ze kan verschillende typen bladeren, wortels en bloemen beschrijven. Ze is op de hoogte van wat planten nodig hebben.
- Eline schrijft graag en schijft fantasierijke verhalen en creatieve gedichten met gebruik van veel beschrijvingen.
- Eline leest graag en goed en begrijpt wat ze leest.
Eline moet werken aan de volgende dingen:
- Ze moet zichzelf controleren op organisatie, inhoud en conventies in haar schrijven.


Vorig schooljaar heeft Eline ook een PAT test gedaan, een Provincial Achievement Test. Alle kinderen in de derde, zesde en ik geloof ook negende klas maken zo’n toets. Het is in feite bedoeld om te controleren of de school het juiste onderwijs geeft aan de kinderen, maar het is een geheel eigen leven gaan leiden. De kranten gebruiken de uitkomsten van deze tests om scholen te scoren op hoe goed ze zijn en de ouders van sommige kinderen vinden de uitkomst van de test ook erg belangrijk om te zien hoe hun kinderen het doen. Ik weet
Nou was ikzelf natuurlijk ook wel benieuwd hoe Eline het gedaan had, maar we hebben zeker niet weken van tevoren zitten oefenen om het goed te doen. Daar zijn we nog steeds niet Canadees genoeg voor.

Bij haar rapport kreeg Eline nu de uitkomst van haar test. Ze krijgen dit jaar alleen de uitkomst van de taal-test. De wiskunde test was dit jaar voor het eerst anders dan de voorgaand jaren, daarom hebben we wel een uitkomst daarvan gekregen: 33 uit 36 punten, maar we weten niet hoe dat scoort ten opzichte van de rest van de groep.

Eline zit voor taal in de groep “standard of excellence”, ze had een totaal van 88 uit 100 punten voor lezen en schrijven. Van de 40 kinderen in Scenic Acres School die de test hebben gedaan hebben er 14 (35%) een “standard of excellence” gehaald, 25 een “acceptable standard” en 1 “below acceptable standard”.
In de hele provincie Alberta haalde 21.4% een “standard of excellence”. Zoals ieder jaar heeft Scenic Acres School het dus weer heel goed gedaan en zo ook Eline.

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.