De schoolrapporten

Vrijdag 28 November 2008
Vandaag is het dan zover: de schoolrapporten komen naar huis.

Peter heeft op zijn rapport cijfers voor Persoonlijke en Sociale ontwikkeling, Lichamelijke ontwikkeling (motoriek), Taal en Rekenen, Creativiteit (muziek, handarbeid, drama) en Samenleving en Natuur. Dat zijn verder allemaal 3-en (op een schaal van 1 t/m 4).

Het verhaal dat de juf erbij heeft geschreven is:
Ik ben blij Peter te leren kennen. Hij is een vriendelijke en zorgzame leerling. Het lijkt erop dat hij geniet van de sociale aspecten van de kleuterklas. Hij speelt goed met zijn vriendjes en kan onenigheid oplossen met woorden. Peter werkt eraan om negatief gedrag te negeren en te datgene te doen waarvan hij weet dat het zo hoort. Hij vindt het leuk om met verschillende dingen te spelen: blokken, lego en klei. Peter heeft een goed gevoel voor humor en moet vaak lachen om de grappige stukken in de verhalen die hem worden voorgelezen. Hij is een oplettende luisteraar op het kleed, wanneer hij op de juiste plek gaat zitten (opm. Annette:dus niet naast een vriendje dat hem stoort). Hij is graag de helper van de juf en doet de werkjes die hij dan mag doen met trots en zelfvertrouwen. Onze ESL-onderwijzeres zal in de volgende periode met Peter gaan werken en hem testen op zijn kennis van het Engels. Ik ben tevreden met zijn vooruitgang tot nu toe.

Volgens mij waren ze Peter een beetje vergeten in het hele ESL-circus (English as a Second Language) omdat hij er gewoon Canadees uitziet en bovendien zich goed kan redden in het Engels. Dat is in ieder geval wat de ESL-juf tegen me zei, toen ik haar sprak.

Eline heeft natuurlijk al vaker een rapport gehad en doet het ook nog steeds heel goed op school. Ze haalt hoge cijfers voor de omgang met anderen, respecten van de schooleigendommen en haar houding ten opzichte van leren in het algemeen. Voor taal heeft ze een 3 gekregen (voldoende, op een schaal van 1 t/m 5), de rest van de vakken, rekenen, techniek, sociale studies, kunst, muziek en gym allemaal 4-en (goed). We zijn dus heel erg tevreden met het rapport van Eline.

Ook haar Engelse taal gaat goed vooruit. Ze zit nog steeds op niveau 3, behalve voor spreken inmiddels op niveau 4 (d.i. “Kan haar gedachten meer compleet overbrengen in de klas”). Ook dat gaat dus gestaag vooruit. Eline heeft de afgelopen periode wel begeleiding gehad van de ESL-onderwijzeres, net als vorig jaar.

Het commentaar van de juf:
Eline is een gevoelige en zorgzame leerlinge. Ze heeft een positive houding ten opzichte van leren en is een voorbeeld voor haar klasgenoten. Eline heeft een rijke verbeelding en heeft de mogelijkheid een goede schrijfster te worden. Ik heb haar aangemoedigd om na te denken over de onderdelen van een verhaal om haar te helpen bij het schrijven ervan. Ze heeft ESL-ondersteuning gekregen in de klas. De ESL-juf blijft met haar werken aan haar woordenschat. Eline is begonnen met het gebruiken van decodeer technieken om moeilijke woorden te lezen (oftewel klinkt het goed, is het logisch in de zin, lijkt het op een woord dat ik ken?). Tijdens de rekenles laat Eline zien dat ze de dingen begrijpt die deze periode zijn onderwezen.

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.