Eline’s tweede rapport

Maandag 10 maart 2008
Vandaag heeft Eline haar tweede rapport gekregen. Ook dit keer alleen maar voldoendes. Papa en mama zijn natuurlijk weer erg blij! In een aantal vakken is ze vooruitgegaan, de rest is hetzelfde gebleven. Het is vooral goed om te lezen dat ze meer meewerkt en bijdraagt aan groepsactiviteiten, wat betekent dat ze zich goed thuisvoelt en voldoende engels begrijpt om actief mee te doen.

Eline kreeg ook weer een ‘English as a second language’ score. Voor lezen en schrijven zit ze aan het einde van niveau 2, voor luisteren bijna aan het einde van niveau 2 en voor spreken in het begin van niveau 2.

(In totaal zijn er 5 niveau’s, waar een scholier gemiddeld twee jaar over doet, daarna duurt het nog 5 jaar voordat je echt goed engels spreekt.)

( Niveau 2: de student leunt op eerste taal en cultuur, maar doet mee met activiteiten in de klas die steeds herhaald worden.
De student leert:
luisteren 2: korte, herhaalde, bekende communicatie in de klas te begrijpen;
spreken 2: in korte zinnen te spreken;
lezen 2: te reageren op gedeelde leeservaringen en de klank van letters te herkennen;
schrijven 2: het (na)tekenen, labelen en schrijven van eenvoudige zinnen om iets over te brengen)

Het commentaar van de juf:

Eline blijft een vriendelijke, cooperatieve en hardwerkende klasgenote. Ze komt iedere dag klaar om te leren naar school en werkt zo goed ze kan aan al haar taken. Eline gaat gestaag vooruit in alle onderdelen van het lesprogramma voor grade 1. Ze kan leesmateriaal op het niveau van grade 1 lezen, wanneer het haar wordt aangeboden. Hierbij gebruikt ze de verschillende technieken die haar zijn aangeleerd via de Animated Reading – methode. Ze begrijpt steeds meer, doordat haar Engels steeds beter wordt. Eline begint steeds meer deel te nemen aan de discussies in de klas, en vertelt wel eens iets over haar ervaringen en belevenissen. De leercentra blijven erg belangrijk voor haar. Dit is een minder gestructureerde tijd en hierbij is Eline meer open en kan haar Engels binnen een kleinere groep oefenen, wat minder intimiderend is dan wanneer ze Enges spreekt voor de hele klas. Gedurende de tijd in de leercentra blijft Eline het leuk vinden om Engelse woorden en tekeningen op het white board te maken, wat ze graag met mij deelt. Maar ze vindt het ook leuk om op de computer te werken of met de play-dough of andere bouwmaterialen te werken. Een groot gedeelte van de tijd in deze periode hebben we gewerkt in kleinere groepen aan onderwerpen op het gebied van rekenen en ‘mens en samenleving’. Gedurende deze projecten was Eline en bijdragend, productief en cooperatief lid van haar groep. Eline doet het goed en het is goed om te zien hoe ze iedere dag meer leert van zowel de Engelse taal als de normale vakken van grade 1. Eline is een plezier om te onderwijzen en ik waardeer haar positieve instelling tegenover school en leren. Ga zo door Eline!

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.